Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014

 

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014


Nama Pegawai : Haji Julaihi Abang Tuah

Jawatan: Pembantu Penguatkuasa N17

Bahagian : Penguatkuasa

Nama Pegawai : Yangkai Ak. Susak

Jawatan : Pekerja Am R4

Bahagian : Kesihatan Awam

Nama Pegawai : Zulkifli Bahrin

Jawatan : Pekerja Am R4

Bahagian : Kesihatan Awam

Nama Pegawai : Ibrahim Abdul Hamid

Jawatan : Pekerja Am R4

Bahagian : Kesihatan Awam