Visi, Misi, Moto

 

Visi, Misi, Moto


VISI

Persekitaran Hidup Lestari untuk Semua

MISI

Kami komited untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti melalui tadbir urus yang baik

MOTO

Cekap, Telus dan Akauntabiliti