Bengkel KIK Di Miri

 

Bengkel KIK di Miri


Hasil daripada bengkel ini telah merealisasikan KIK Geragas turut serta dalam Pertandingan KIK peringkat PBT. Memandangkan ini merupakan'debut" untu pihak majlis, beberapa perkara telah dikenalpasti untuk digunapakai sebagai penambahbaikan bagi kemunculan berikutnya.