Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010

 

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010


Nama Pegawai :  Matjaini Hj Sikon

Jawatan : Pekerja Rendah Awam R4 KUP

Bahagian :  Kerja Awam

Mula bertugas : 2 Disember 1991

Nama Pegawai :  Kamis Hj. Ranik

Jawatan : Pembantu Tadbir N22

Bahagian :  Pentadbiran

Mula bertugas : 1 Jun 1980

Nama Pegawai :  Abdul Zara Hj. Pangkat

Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22 KUP

Bahagian :  Pentadbiran

Mula bertugas : 2 Januari 1987

Nama Pegawai :  Lamat Gani

Jawatan : Pembantu Kesihatan Awam U17

Bahagian :  Kesihatan Awam

Mula bertugas : 26 Mei 1992