Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2015

Nama Pegawai : Mohammad Noor Azmie Hj Mustaffa

 

Jawatan : Pen.Peg. Kesihatan Persekitaran U32

Bahagian : Kesihatan Awam

 

 

Nama Pegawai : Abdul Latip Hj. Randah

 

Jawatan : Pemb. Penilaian 

Bahagian : Penilaian

 

 

Nama Pegawai : Philip Labak

 

Jawatan : Pemandu Kenderaan Bermotor

Bahagian : Pentadbiran

 

 

Nama Pegawai : Ali Dullah

 

Jawatan : Pekerja Rendah Awam

Bahagian : Kerja Awam