MESYUARAT PENUH MAJLIS BIL 3/2017

Dipaparkan pada 30 Aug 2017

Mesyuarat pengesahan minit mesyuarat jawatankuasa kecil majlis.  Semua tindakan selanjutnya berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Penuh bagi perkara dasar dan polisi majlis.