Mesyuarat Penuh Majlis Bil 1/2017 pada 28 - 29 Mac 2017.

Dipaparkan pada 22 Mar 2017

Mesyuarat utama pihak berkuasa tempatan untuk memutuskan hala tuju daerah Lawas.