Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 10 Dis 2019
Versi 8.2.2
Visi dan MisiVisi dan Misi

VISI

Menjadi Sebuah Pihak Berkuasa Tempatan Yang Maju, Berdaya Saing dan Mempunyai Perkhidmatan Yang Efisen Menjelang Tahun 2015

MISI

Majlis Daerah Lawas akan menyediakan pengurusan yang cekap dengan Perbelanjaan Berhemat dan bertanggungjawab mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat, ceria bersama penyediaan prasarana yang teratur

MOTTO

Bersatu Berusaha Berbakti

FUNGSI-FUNGSI

1. Memberi perkhidmatan yang cekap dan efisen secara berterusan.
2. Merancang, melaksana dan menyelenggara projek pembangunan.
3. Memastikan setiap pegangan didalam kawasan pentadbiran Majlis diukur, dibuat penilaian dan dikenakan cukai pintu / levi (estet perladangan kelapa sawit).
4. Merancang, mengurus dan mengatasi masalah kebersihan dan kesihatan awam.
5. Menggubal, mengkaji semula dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada di bawah bidang kuasa Pihak Majlis.
6. Menyelaras, menerima dan mengurus laporan aktiviti – aktiviti Pihak Majlis.
7. Merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan perpustakaan awam.