Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013

 

Nama Pegawai :

Manshor Hj Damit

Jawatan :

Pembantu Kesihatan Awam

Bahagian :

Kesihatan Awam

 

Nama Pegawai :

Litad Lagan

Jawatan :

Pembantu Am Rendah

Bahagian :

Pentadbiran

 

Nama Pegawai :

Hata Gani

Jawatan :

Pembantu Am Rendah

Bahagian :

Pentadbiran

 

Nama Pegawai :

Awgku Hamdani Pgn. Hj. Harun

Jawatan :

Pembantu Rendah Awam

Bahagian :

Pentadbiran