Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau

Bengkel KIK di MiriBengkel KIK di Miri

Hasil daripada bengkel ini telah merealisasikan KIK Geragas turut serta dalam Pertandingan KIK peringkat PBT. Memandangkan ini merupakan'debut" untu pihak majlis, beberapa perkara telah dikenalpasti untuk digunapakai sebagai penambahbaikan bagi kemunculan berikutnya.