Berita

PERINGATAN MESRA PENYAKIT RABIES
Tarikh : 18 Sep 2017
 

Dimaklumkan kepada warga Lawas untuk mengambil tindakan sewajarnya keatas peringatan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Lawas.