Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 9 08 2020
Versi 8.3.0
Jumlah Pelawat
1415064
 
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2015|2016|
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul


Pencapaian Piagam Pelanggan
Bil. Dasar & Objektif Kualiti ( January 2016 ) Pencapaian
1 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 24 Jam 3 Hari
1 1
2 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 14 hari Lebih 14 hari
2 0
3 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan. 14 Hari Lebih 14 hari
0 0
4 “Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 2 hari Lebih 2 hari
0 0
5 Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja 10 hari Lebih 10 hari
69 0
6 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis. 2 kali Lebih 2 kali
514 0
7 Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan. 2 bulan Lebih 2 bulan
65 0
8 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang. 3 hari Lebih 3 hari
6 0
9 Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja. 3 hari lebih 3 hari
0 0
10 Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun. 30-Apr 30-Sep
0 0
11 Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja. 7 hari Lebih 7 Hari
0 0
12 Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun. Lebih 42 jam Kurang 42 jam
0 0
13 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa. Bil. Program Siap Bil. Program Belum Siap
0 0
14 Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa. Bil Projek Siap Bil. Projek Belum Siap
0 0