Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
 
 
The Official Website of
Lawas District Council
 
 
Last Update: 9 08 2020
Version 8.3.0
Total Visitors
1415089
 
OrganisationOrganisation

CARTA ORGANISASI

carta

Secara amnya terdapat 7 Bahagian yang menjadi tulang belakang Majlis. Setiap Bahagian memainkan peranan penting dalam menjalankan fungsi tertentu. Di bawah setiap Bahagian pula terdapat Unit yang mana memainkan peranan atau menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Dengan adanya kerjasama dan peranan yang telah dimainkan oleh Bahagian-Bahagian berkenaan inilah yang menggerakkan Majlis untuk menjadi sebuah agen pembangunan di Daerah Lawas.

* BAHAGIAN PENTADBIRAN
* BAHAGIAN KERJA RAYA
* BAHAGIAN KESIHATAN AWAM
* BAHAGIAN PENBENDAHARAAN
* BAHAGIAN PENILAIAN
* BAHAGIAN PERPUSTAKAAN
* BAHAGIAN PENGUATKUASA